Delegat techniczny FIS. Łukasz Kruczek i Jakub Kot z nowymi uprawnieniami

Jakub Kot - delegat techniczny fis

Delegat Techniczny FIS to jedna z najważniejszych osób w procesie organizacji zawodów. Od piątku, w Zakopanem, trwa seminarium, pozwalające poznać tę funkcję. Zdaniem egzaminów teoretycznych pochwalił się Jakub Kot. Czym będzie mógł się zajmować dzięki nowym uprawnieniom?

Delegat techniczny FIS przybywa na skocznię przed zawodnikami, czy sztabami szkoleniowymi. Latem pojawia się dzień, a zimą dwa dni szybciej. W tym czasie, musi sprawdzić czy arena zmagań oraz należące do niej obiekty są odpowiednio przygotowane do nadchodzącego konkursu. Wraz z organizatorami rywalizacji może wprowadzić on niezbędne zmiany.

Na każdych zawodach obecny jest delegat techniczny FIS oraz jego asystent. Obok kierownika zawodów, który również musi posiadać uprawnienia delegata, wchodzą oni w skład jury konkursu. Ten trzyosobowy zespół dba o przeprowadzenie zawodów zgodnie z wymaganiami federacji. Ponadto, ustala długość najazdu, decyduje o opóźnieniach związanych z warunkami atmosferycznymi, czy dyskwalifikuje za nieodpowiedni sprzęt. Asystent delegata technicznego spędza zawody w gnieździe trenerskim. Dzięki temu, sztaby szkoleniowe są w stałej łączności z jury konkursu.

Delegat techniczny FIS, wraz z asystentem, przygotowują sprawozdanie z rywalizacji. Znajdują się w nim: streszczenie konkursu, aktualna homologacja obiektu oraz analiza przeprowadzonych zawodów. Raport zawsze trafia do organizatorów oraz Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Ma on wpływ na to, czy w kolejnym sezonie skocznia znajdzie się w kalendarzu zawodów.

Aby uzyskać tytuł delegata technicznego, należy ukończyć specjalne szkolenie. Osoby chcące pełnić tą funkcję w zawodach najwyższej rangi, nominowane są przez Międzynarodową Federację Narciarską.

Ostatnie seminarium, rozpoczęło się w piątek (12 października) w Zakopanem. Uczestniczyli w nim Jakub Kot i Łukasz Kruczek. Jak poinformował pierwszy z nich, zdali egzamin teoretyczny.